Varför sköts inte lamporna i Strömparken?

10 oktober 2019 04:00

Norrköpings parker är dess lunga. De ger möjlighet till både rekreation och naturupplevelser. Om man som jag dessutom bor vid underbara Strömparken noterar man nästan dagligen att flanörerna plockar upp sina kameror och förevigar upplevelsen. Det är fint. Det rinnande vattnet och växtligheten ger ett mervärde.

De senare åren har dessvärre parkens belysning inte skötts på ett tillfredställande vis. Jag tänker dels på strålkastarna som belyser träden, dels på att flera av lyktorna vid gångvägarna varit trasiga i över ett halvår. Belysningen i fontänen har inte heller fått det underhåll den förtjänar. Från att i flera år blinkat och slocknat till och från, har nu de tre strålkastarna helt lagt av. Så har det varit större delen av sommaren. Samma sak har inträffat tidigare år.

Allt detta har jag tidigare påpekat i telefonsamtal till kommunen, senast i maj detta år. Varför händer det inget?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Upplyst