Jag undrar om Norrköpings kommun förstår vad de håller på med. Dels ur ett kulturhistoriskt perspektiv, dels ur ett praktiskt. Jag börjar med det kulturhistoriska. Folkets hus byggdes på 30-talet och användes till flera olika aktiviteter, mest känt är det för sommardanserna då folk vallfärdade dit för att dansa till bland annat Casaloma. Genom åren har många kända artister framträtt, Lasse Lönndahl , Snoddas Nordgren, Kerstin Dellert, Magnus Krepper för att nämna några. Dessutom sändes Sveriges första Svensktoppen därifrån. Under 60-talet uppträdde flera av Norrköpings kända popband där. Till exempel The Gamblers, Jokers, Johnny and The Fervents från Finspång samt undertecknads eget band, Lady Anns Children. Byggnaden innehöll även en biograf. Från 60-talet och framåt var Svärtinge Fritidsgård inrymd i fastigheten. Jag anser att Svärtinge Folkets hus borde varit K-märkt vilket jag trodde det var, men icke. Det fanns vackra väggmålningar inne i stora salen och även i kafédelen som i och med rivningen blir förstörda.

Om vi går över till det praktiska konstaterar jag att Svärtinge skola är för liten, varför man tvingas använda moduler till skolsalar, samma sak gäller för förskolan. Min fråga till Norrköpings kommun är hur de tänker när man river en fullt fungerande byggnad och istället sätter upp provisoriska moduler? Hela rivningsproceduren borde ha prövats av Svärtingeborna innan rivningen verkställdes. Byggnaden var dåligt underhållen, men Norrköpings kommun borde begripa att man måste underhålla fastigheter för att de skall fungera bra över tid. Det slarvas med underhåll på flera ställen, till exempel Svärtinge skola.

Skall även den rivas om några år på grund av dåligt underhåll? Femöresbron är ett annat exempel på hur det går när underhållet inte sköts. Det är billigare att renovera gammalt än att riva och bygga nytt.