Varför flytta på resecentrum?

13 maj 2019 05:00

Att anlägga en busslinga med busskur vid Kolplan och flytta återvinningscontainrarna till annan plats har förmodligen mångas stöd. Troligtvis finns det ett lika stort, om inte större, stöd för att behålla resecentrum vid G:a Järnvägsstationen.

Denna byggnad har tjänat som resecentrum sedan 1906 så varför inte låta den få fortsatt förtroende.

Här finns väntrum och toaletter. Visserligen stängda sedan många år med motiveringen ”återkommande skadegörelse”.

Men om viljan finns går det att renovera och installera olika alternativ av tekniska lösningar i kombination med okulär tillsyn, för att avstyra fortsatt skadegörelse.

Här finns även, nog så viktigt och nödvändigt, uppehållsrum för busschaufförerna.

Även våra kultur- och hantverkskonstnärer har aviserat intresse för att få en plats i huset, vilket finns förutsättningar och möjligheter att tillmötesgå .

Att som ett försäljningsargument ange stort renoveringsbehov kan inte vara byggnadens fel, utan beror på dåligt periodisk och eftersatt underhåll av fastighetsägaren .

Kostnaderna för ett framtida resecentrum blir förmodligen dyrare än att rusta upp G:a Järnvägsstationen, som dessutom är en vacker gammal kulturbyggnad som kommunen borde kunna vara fortsatt ägare av.

Med en busslinga vid G:a Järnvägsstation och en slinga på Kolplan kan busstoppen på Storgatan tas bort och med det minskar trafikstörningarna betydligt. Framförallt under sommarhalvåret. Med en norra och en södra busslinga ges två närhetsalternativ för på- och avstigning och blir då en permanent framtida lösning. Utan ytterligare utredningar och sonderingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans A. Andersson Anders Bockgård Lars Lundqvist Måns Holmqvist Landsbygdspartiet Oberoende i Valdemarsvik