Vad är syftet med datumparkeringen?

12 februari 2019 04:00

Många av oss som bor i Norrköping city har parkeringsförbud klockan 9–12 på gatorna utanför våra flerbostadshus två förutbestämda datum varje månad, så kallad datumparkering. Utslaget på ett år tvingas varje bilägare planera sin parkering/flytta sin bil 24 gånger totalt (minus de gånger då parkeringsförbudet infaller på helger). Vissa kvällar före aktuellt datum är det dessutom helt omöjligt att få tag i en p-plats som inte genererar böter dagen efter. Nu till frågan: vad syftar egentligen datumparkeringen till? När gatorna töms på bilar händer det ingenting annat än att parkeringsvakterna dyker upp med fascinerande punktlighet och bötfäller de felparkerade bilarna – varje gång.

De senaste dagarna med kraftigt snöfall har omöjliggjort parkering på ett ansenligt antal platser i city, på grund av de rejäla plogvallar som har byggts upp utmed gatorna. När datumparkeringen inföll bara dagar efter snökaoset gavs kommunen ett ypperligt tillfälle att äntligen ploga vissa gator och därigenom återta de förlorade p-platserna. Men snövallarna fick ligga kvar och vi fick snällt ställa tillbaka våra bilar mellan/över snövallarna igen.

Är det verkligen rimligt att vi som bor i stan ska behöva flytta våra bilar omkring 20 gånger per år när det ändå inte leder till något mer än p-böter? Det lilla som kommunen eventuellt vinner på datumparkeringen i form av sopning av löv/grus 1–2 gånger per år, kan inte stå i paritet med det merjobb som det åsamkar bilägarna i respektive bostadsområde året runt! Vore det inte vettigare att sätta upp tillfälliga p-förbudsskyltar inför dessa 1–2 tillfällen per år istället? Nuvarande system framstår mest som ett sämre skämt alternativt ett löjeväckande sätt att driva in pengar med hjälp av p-böter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tänk efter före