Ungdomar som inger hopp

31 augusti 2019 04:00

Jag reagerar på krönikan där Ulrika G. Gerth raljerar över och stigmatiserar en modig och rakryggad liten tjej, som har tagit vetenskapen och forskarnas rapporter på allvar och fått ett världsomspännande bifall bland sina meningsfränder.

Att associera till kyrka och religion är ett välkänt men dåligt trix i sammanhanget, när man inte har andra och bättre argument att komma med. Det är inte Greta Thunberg som upphöjer sig själv till ”helgon” och inte hennes meddemonstranter och media, men de giftiga motståndarna till en nödvändig och av vetenskapen underbygd verklighetsförståelse.

För mig och många andra inger dessa ungdomar hopp, till skillnad från alla dessa ”fossila” klimatförnekare, handlingsförlamade politiker och en desorienterad allmänhet. Det går inte längre att skjuta på framtiden nödvändiga förändringar i livstil och ekonomiska förhållanden. Ekologin måste få företräde framför kortsiktig ekonomisk vinning. De ständigt återkommande extremväder-händelserna med torka, skogsbränder och översvämningar med mera, talar sitt tydliga språk

För är Ulrika G. Gerth är det tydligen mera angeläget att rädda flygbolagen från konkurs än att tvinga en av de värsta CO2-utsläpparna att ställa om och trappa ned sin klimatödeläggande verksamhet. Såtillvida måste man väl kunna säga att ”flygskam”, om den nu kunde exporteras, kunde vara en väl så god exportvara som mycket annat.

Du har ju annars rätt i att det är förkastligt med all denna kolbränning i land som Kina. I det sammanhanget kan jag upplysa dig om att vi i Sverige har ett genomsnittligt utsläpp av cirka 12 ton CO2 per person och år, medan man i Kina har ca 4 ton CO2 per person och år. En betydlig del av dessa 4 ton ingår i våra 12 ton på grund av billig import.

Svar: Hej Bodil, Sverige står för 0,1% av utsläppen av växthusgaser globalt. Vi skulle kunna lägga ner hela landet imorgon och det skulle knappast märkas. Däremot kan svensk innovation göra skillnad globalt. Besök Warp Institute, (greentech.warpinstitute.se), grundat av östgöten och före detta riksdagsledamoten Mathias Sundin, och ta del av framsteg som får marginell uppmärksamhet i svensk media. Där råder även förbud mot domedagsprofeter medan klimathotet ses som en drivkraft att ställa om till något mycket bättre. Det är en filosofi som jag ställer mig bakom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bodil Sönderland Ulrika G. Gerth