Svenska folket vill äga sin bil

18 september 2017 04:00

Aldrig förr har det sålts så många bilar i Sverige. Samtidigt pågår det något av ett paradigmskifte inom bilismen. Fordonen blir allt renare, tystare och säkrare. Snart kanske de även kan köra själva. Det finns inget som indikerar att denna utveckling skulle minska intresset för bilen, tvärtom.

Men samtidigt hörs nu röster i debatten som påstår att givet teknikutvecklingen och urbaniseringen kommer människor inte att vilja äga sin egen bil i framtiden. Därför planerar Sveriges kommuner för minskad bilism. De bilar som finns kvar skall utgöras av delat ägande som bilpooler och liknande. Allt för att spara yta, speciellt i städerna.

Att myndigheter och politiker tänker på ett visst sätt behöver dock inte betyda att medborgarna gör detsamma. KAK frågade därför genom en Skop-undersökning svenska folket om hur de vill äga bil? 6 procent svarade att de inte vill äga bil överhuvudtaget, 9 procent att de föredrar leasing, 3 procent vill använda sig av bilpool och 4 procent vill hyra vid behov. Men de allra flesta, hela 78 procent, vill äga sin egen bil. Det går inte att se några avgörande skillnader mellan olika grupper, ung som äldre, höger som vänster, hög- som lågutbildad, stad som land – alla vill äga sin egen bil.

Kungliga Automobilklubben, KAK, vill därför rikta en uppmaning till både politiker och planerare: lyssna till era invånare och planera för framtidens bilism. Gärna mer kollektivtrafik och cykelvägar, men bilen måste ges plats i stadsrummet och bra vägar att färdas på i övrigt. Underlätta människors resande så långt det bara är möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Ydstedt Ordförande, Expertrådet, KAK Wilhelm Douglas, generalsekreterare, KAK