Starka ledare får inte plats i Finspång

6 maj 2019 04:00

Vi deltog som åhörare vid Finspångs kommunfullmäktiges möte onsdagen den 24/4. Vi hoppades få klarhet i orsakerna till uppsägningen av utbildningschef Kristina Lohman, vars plötsliga sorti skapade stor förundran, frågor och besvikelser bland både föräldrar, personal och grupper av politiker. Detta eftersom hennes ledaregenskaper innebar tydliga framgångar på flera områden inom utbildningsverksamheten i kommunen.

Vad blev resultatet av mötet? Absolut ingenting!

På fråga från Conny Lindgren (V) om orsakerna till uppsägningen svarade utbildningsrådet Frida Granath (S) ”Nej, jag vill inte svara på frågan”. Hon tillade emellertid att samspelet inte fungerat. Vi undrar naturligtvis vilket samspel som inte fungerat? Som nytillträtt utbildningsråd kan knappast Frida Granath hunnit få något samspel, gott eller dåligt, med Kristina Lohman. Så varför svarar inte Ulrika Jeansson (S) som är den person som i praktiken bestämmer i den politiska majoriteten?

Kristina Lohman är en stark ledare med tydlig struktur över arbetet och hon har en pedagogisk tanke som hon har kraft att genomföra tillsammans med personal inom skolan. Vem/vilka blev hon för stark för? Vems/vilkas tår trampade hon på?

I vår tidigare insändare i NT (16/3) frågade vi bland annat:

1) Är Kristina Lohman en för stark ledare för kommunens politiska ledning?

2) Viken typ av ledare vill den politiska ledningen ha?

Eftersom vi inte får några svar får vi svara själva.

1) Ja! Kristina Lohman är för stark.

2) Ledare som i det sociala spelet och relationer inte tar för stor plats. Ledare som står tillbaka och låter den politiska ledningen stå för taktpinnen.

De här svaren är inget bra betyg för kommunens ledning. För kommunens bästa hoppas vi att kommande ledare, kompetenta, starka och strukturerade, orkar manövrera under den politiska ledningen utan att ”samspelet” återigen blir anledningen till det så kallade silkessnöret.

Vår insändare kan tyckas hård. Vi ser dock signaler och hör kommentarer, inte från ett utan många olika håll i och utanför kommunhuset, om ett klimat som inte känns sunt. Där en tystnadskultur breder ut sig. Där en person vill styra och ställa efter eget behag. Ord som maktfullkomlig har nämnts både inom och utanför kommunhuset.

Vi undertecknare är mycket bekymrade över att utvecklingen gällande arbetsklimat och relationer inom kommunhuset spiller över negativt på arbetet i hela Finspångs kommun.

Varför bryr sig två numera pensionerade rektorer med mer än 35 års erfarenhet av att leda skolor i kommunen? Jo, för att några måste reagera på en utveckling som inte är rätt. Finspångs kommun ligger oss varmt om hjärtat och vi önskar hela kommunen och dess invånare en god framtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Liljedahl Gösta Johansson

Ämnen du kan följa