Stå upp för framtiden

27 september 2019 04:00

Mänskligheten är inne i sin största existentiella kris någonsin.

Utsläppen av koldioxid har ökat explosionsartat de senaste årtiondena. Ökningen av halten koldioxid i luften ökar och är nu uppe i 411 ppm. Under förindustriell tid var halten ungefär 280 ppm. Medeltemperaturen på jorden har ökat 1,1 grad sedan förindustriell tid. Stora konsekvenser ser vi redan med starkare vindar, skyfall, värme, torka, ishavssmältningar och höjning av havet.

Om vi fortsätter att släppa ut som i dag har vi 8,5 år kvar innan koldioxidbudgeten är slut för att klara högst 1,5 graders medeltemperaturhöjning på jorden. Enligt IPCC måste utsläppen halveras senast 2030. Men utsläppen ökar fortfarande.

I dag klimatstrejkar människor över hela jorden. Unga som gamla samlas för att kräva att utsläppen av klimatgaser ska minska enligt Parisavtalet.

Nu krävs en monumental mobilisering för att ge en dräglig tillvaro till våra barn och kommande generationer. Vi måste hjälpas åt. Vi måste släppa på särkrav såsom fortsatta jobb inom ohållbara näringsgrenar. Vi måste samarbeta över kommungränser för att bygga hållbar energiproduktion och transporter. Vi måste se möjligheterna i stället för bara hinder.

Vi alla behöver göra omprioriteringar i våra liv och gärningar. Det som förut var så viktigt har blivit ganska oviktigt i jämförelse med att säkra jordens existens.

Omställning behövs överallt. Hos dig själv, hemma, i bostadsområdet, i stadsdelen, i kommunen, i Sverige. På jobbet och i föreningen. Alla behövs i arbetet. Varje kilo koldioxid som vi låter bli att släppa ut betyder något.

Kom till Hörsalsparken i Norrköping i dag på Fridays For Future kl 15-17. Träffa andra engagerade människor och samla kraft till arbetet för den hållbara framtiden. Visa politiker och makthavare att det här är livsviktigt!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lanne Norrköpings Fridays For Future