Skärp kontrollen av biljetterna

27 januari 2019 05:00

Den 1 februari kommer Östgötatrafiken att höja biljettpriserna, vilket man kan förstå, då det är långt ifrån alla resenärer som betalar för sin resa. Det händer dagligen att personer struntar i att avläsa sitt resekort, och genom att det finns flera ingångar föredrar många att chansa utan att föraren kan se tilltaget. Uppmaningen att påstigning ska ske vid föraringången har inte något större gehör och försenar även bussens avgång från hållplatsen.

Dock händer det ofta att biljettapparaterna inte fungerar och att då nå fram till föraren för att få hjälp att erlägga avgiften ställer sig nästan omöjligt på grund av att många passagerare är stående i gången. Och vid spårvagnsresa är det överhuvudtaget inte möjligt att nå kontakt med föraren!

Ibland ser man någon kontrollant, men antalet borde ökas betydligt. Att kolla passagerarna vid avstigning vid de mest frekventerade hållplatserna verkar effektfullt, men då fordras en kontrollant vid varje utgång, något som skulle kunna lösas med att erbjuda arbetslösa denna uppgift och dessutom få dem att känna sig delaktiga i samhället. Det är troligen inte småsummor som Östgötatrafiken går miste om i och med att biljettkontrollen är nästan obefintlig.

Dessutom efterlyses större kunskap hos en del förare när man begär dygnsbiljett, ibland är den inte aktiverad, och alla anser sig inte ”behöva” lämna kvitto! Det känns inte bra när apparaten ”piper rött”, trots att man begärt biljett och givetvis utgår från att den då också ska gälla från påstigning!

Birgitta Fraenki

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!