INSÄNDARE Enligt den senaste befolkningsstatistiken har vi i Valdemarsviks kommun cirka 8 000 invånare. Endast en del av medborgarna är skatteskyldiga vilket innebär att vi har en väldigt begränsad ekonomi. Detta borde återspeglas i de beslut som fattas av politiker och tjänstemän. Så är tyvärr inte fallet.

Det senaste exemplet på detta är ”cirkusen” kring det så kallade Medborgarkontoret. Under förra mandatperioden var det Nybyggarpartiet som kom på idén att starta ett sådant. Vid fullmäktigemöten fick KS-ordföranden frågan vad ett medborgarkontor skulle kosta att etablera och driva. Svaret blev undvikande vilket måste betyda att man inte visste eller att vi har ett bristfälligt redovisningssystem i kommunen. Trots detta fattades ett beslut om att starta ett medborgarkontor.

Enligt artikeln i NT den 14/2 framgår det att man fortfarande inte vet vad detta kontor ska syssla med, och inte heller vad det kommer att kosta. Ändå öppnades ”Medborgarservice” i Sjöhuset. Det är en skandalös hantering av våra skattepengar. Personalen som ska bemanna kontoret ska tydligen komma från Strömvikskontoret. Om personalen kan vara borta från sina arbetsuppgifter i Strömvik ställer man sig frågan om anställningarna där är överflödiga?

Jag har varit anställd som egenföretagare i kommunen i drygt 40 år och har aldrig haft några problem att få fram uppgifter utan att gå genom någon Medborgarservice. Har skattebetalarna överhuvudtaget tillfrågats om det finns något behov av den här typen av service? Lägg ner hela projektet och satsa pengarna på någonting vettigt.

Vi är ju som sagt en liten kommun med begränsade resurser. Därför finns det kanske anledning att ruska om i kommunförvaltningen. Vi kanske kan dela en del befattningar med grannkommuner. Hur fyller exempelvis vår trafiksamordnare, kommunikatör, kulturchef med flera sina arbetsdagar? Hur sköts kommunens bilinnehav, etc? Det behövs tydligen en extern sakkunnig för att röra om i hönshuset.