Så tacksam för att det fungerar

11 februari 2019 04:00

Jag är så tacksam att jag finns i ett fungerande samhälle. Ja, jag menar Sverige, min stad Norrköping och mitt landskap Östergötland. ”Men, hallå!”, säger någon. ”Titta på det där... och det där....! Det fungerar ju inte alls!” Också jag ser ett och annat som jag blir frustrerad över.

Men i det stora hela har vi ju ett fantastiskt väl fungerande samhälle. Just nu efter många veckors ovisshet så har vi också en regering.

Och ekonomin fungerar. De som inte har jobb eller kan arbeta har a-kassa eller sjukersättning eller andra stödåtgärder. Vi pensionärer har livets nödtorft och ibland mycket mer än det. Sjukvård och social omsorg är till stora delar fantastisk och tillgänglig för alla oberoende av ekonomisk eller social status.

Samhällsservice med röjning av vägar, cykelbanor och gångbanor efter snöväder fungerar otroligt bra, i alla fall jämfört med vad jag har sett i Ryssland, Ukraina och Kazakstan.

Strax före jul behövde jag ett nytt pass för en utlandsresa på nyåret. Det tog bara en vecka att beställa passet och få det till en mycket liten kostnad. I hur många länder som helst är det en jättedyr och mycket osäker och långdragen process att överhuvudtaget få tag i identitetshandlingar i allmänhet och utrikespass i synnerhet.

I Jemen riskerar flera miljoner just nu att svälta ihjäl. I Venezuela har det nyligen varit presidentval och i stora delar av omvärlden tvivlar man på att det har varit ett demokratiskt val. Många länder saknar nästan helt och hållet rättigheter och skydd för den enskilde medborgaren.

I många länder finns nästan inget av den infrastruktur och ordning och trygghet som vi svenskar tar helt för givet.

Låt oss fortsätta att protestera mot och agera mot missbruk och felaktigheter i vårt eget samhälle och land! Låt oss ständigt försöka förbättra villkoren för de utsatta i vår närhet!

Men låt oss också se allt det underbara som fungerar och vara tacksamma för det!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingvar Holmberg