Rimmar illa med kommunens ledord

26 oktober 2019 04:00

Nu måste vi spara! Samtidigt som vi får dessa order kan man läsa i NT att kommunen står väl rustade inför de prövningar som väntas. I samma andetag får vi i Vård och Omsorg till oss att det ska sparas. Vikariestopp införs. Våra vikarier, som alltid ställer upp i vått och torrt, får inte längre användas. De kostar för mycket.

Det ska lösas av befintlig personal. Detta innebär att personal som jobbar på daglig verksamhet ska täcka upp på boendesidan då det saknas schemalagd personal på lördagar. Boendet ska täcka upp på DV under veckan, då personal som ska jobba helg måste vara ledig, om möjlighet finnes. I praktiken betyder det att DV troligtvis kommer gå kort, eftersom det inte finns personal från boendet att täcka upp med.

Dessutom, ska man blanda personal från boende och DV så kommer det ställa till en hel del problem och förvirring för våra brukare. Kommunens ledord delaktighet, trovärdighet samt respekt rimmar ganska illa i hela den här historien. Delaktighet? Respekt? Brukarens integritet och rättssäkerhet kommer också att äventyras. Fler ska läsa journaler, fler ska handha mediciner. Samtidigt samlas kommunens 460 chefer och diskuterar hur medarbetarna ska bli friskare och mer effektiva. Ja detta är i alla fall inte en åtgärd som hjälper till i den frågan. Anledningen till att vi trots allt går till våra jobb, är att vi faktiskt bryr oss om våra brukare. Vi vill att dom ska ha en meningsfull dag. Vi vill att dom ska ha det bra.

Går detta igenom, kommer det redan sjunkande skeppet vård och omsorg att sjunka ännu fortare. Snart finns ingen personal kvar. Vem ska ta över då?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daglig verksamhets-personal