Pengar behövs till annat än revisorer

15 maj 2019 04:00

Angående ”Ny utredning kring Upplev Norrköping” NT 4/5.

Angående Upplev Norrköpings styrelses och förra vd:s eventuella ansvarsfrihet eller inte, sker märkliga turer. Det förefaller egendomligt att ifrågasätta tidigare revisorers resultat, att ansvarsfrihet inte borde beviljas. Först har kommunrevisorerna föreslagit en anmärkning. Därefter har två utomstående revisorer ansett att ansvarsfrihet inte ska beviljas.

Då beslutar Kommunfullmäktige att anlita en tredje revisionsfirma för att kontrollera om föregående revisorers förslag är rätt. I mina ögon går detta ut på att rädda framför allt Reidar Svedahl från att inte beviljas ansvarsfrihet. Det skulle naturligtvis inte vara särskilt rekommenderande för Kvartetten som styr, att en av deras medlemmar får utstå denna nesa.

För övrigt kan man fråga sig om skattebetalarnas pengar ska användas på detta sätt. Det finns många verksamheter i Norrköpings kommun som får mindre pengar för att Kvartetten håller hårt i plånboken, vilket drabbar ”vanligt” folk.

Att dessutom ifrågasätta de två tidigare revisionsbyråernas arbete och de slutsatser de kommit fram till bidrar inte till ett gott företagsklimat. Ni brukar påskina att ni värnar om det.

Någonting borde ni politiker lärt er av alla andra misslyckade och kostsamma affärer ni gjort, som kostat skattebetalarna i Norrköping åtskilliga miljoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eliza