INSÄNDARE Flygbolaget som tidigare trafikerat Münchenlinjen har gått i konkurs. Detta är ett utmärkt tillfälle för Norrköpings politiker att avsluta de klimatskadliga subventionerna. I flera års tid har röster höjts för att lägga ner flygplatsen. Mark nära Centrum skulle kunna frigöras till näringsverksamhet, jordbruksmark eller bebyggelse. Men klimatskälen väger tyngst. Utsläppen som trafiken till flygplatsen genererar är i storleksordningen 40 000 ton CO2 per år, vilket är helt ur tiden då vi enligt Parisavtalet snarast ska bli fossilfria.

Svenskar har ett av världens högsta klimatavtryck, vi behöver minska våra utsläpp till en tiondel av dagens för att nå en hållbar nivå. Denna nivå (ca 1 ton CO2 per person och år) är enkel att spräcka med en enda flygresa. Flyget kommer fortsatt behövas, men det måste minska. Det finns stora förhoppningar om ny teknik men ett fossilfritt flyg är just nu långt borta, utsläppen måste ner här och nu.

Norrköpings kommun subventionerar flygplatsen med drygt 24 miljoner kronor per år och den nu nedlagda Münchenlinjen har fått 43 miljoner kr av kommunen på tre år. Detta innebär en subvention på 506 kr/biljett. Det är inte rimligt att våra skattepengar går till charterresor och fossilbranschen.

Det är dags att kommunen inser att drömmen om en reguljärlinje har gått i kras och börja satsa på stadsnära näringsverksamhet och bostäder, bättre kollektivtrafik och ett modernt Norrköping.

Norrköpingspolitiker, ta ert klimatansvar och sluta subventionera flygplatsen!