Ordet mobbning är vilseledande

27 augusti 2019 10:49

Det är dags att vi slänger ordet mobbning i papperskorgen. Det som vi kallar för mobbning bland tonåringar på skolorna i Sverige är vad vi i många fall skulle kalla för brottsliga handlingar i vuxenvärlden. Att slå en annan person fysiskt rubriceras i vuxenvärlden under misshandel och kan leda till fängelsestraff. Att hota att slå någon eller föra fram diverse hot går under olaga hot. Att kalla personer med utländsk bakgrund för ”neger” eller ”blatte” är rasism. Det som vi i dag kallar för mobbning förminskas genom sitt ordval.

Samtidigt finns det kränkningar i skolan som inte är brottsliga, men dessa kan ändå orsaka mycket lidande. Utfrysning som även kallas för relationell mobbning, är ett exempel.

Det finns även andra skäl till att sluta använda ordet ”mobbning”. Det är inte ovanligt att vuxna skämtar med varandra om att ”jag mobbar dig” och ”jag blir mobbad”. Det finns en attityd i vuxenvärlden att ”lite mobbning” är någonting normalt som ungdomar får tåla. Man ser kränkningarna i skolan som lite bus ungdomar emellan och inte i ett större sammanhang.

Till exempel det faktum att en stor andel av både de som sitter i fängelse och som är chefer är personer som har psykopatiska drag, och ägnar sig åt kränkande särbehandling på sina arbetsplatser.

Dessa har någon gång gått i skolan, och personer med psykopatiska drag visar upp tendenser till detta redan i tidig ålder.

Man brukar kalla de som utsätts för kränkningarna i skolan för ”mobbade”. Ordet mobbad har en nedsättande klang och används många gånger för att framställa en annan person som en mes eller tönt. Elever kan sitta och flina och säga att ”vi vet att du har varit mobbad på din tidigare skola” för att retas.

Kränkningarna i skolan är en orsak till självmord och orsakar samhället mycket stora kostnader varje år. Och enligt rapporten ”10 orsaker till avhopp”, från Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Skolverket står kränkningarna i skolan bakom ungefär hälften av alla avhopp från gymnasiet i dag.

Så länge som vi kallar kränkningarna i skolan för mobbning kommer inte vuxenvärlden att ta dessa på tillräckligt stort allvar. Säg i stället kränkningar och trakasserier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Rezazadeh