INSÄNDARE BMI, Cimber, Skyways, Nextjet. Vad har dessa bolag gemensamt. Jo, de har alla trafikerat Norrköping och samtliga har också gått i konkurs.

Nu står flygplatsen åter utan ett reguljärflyg, trots årliga kommunala subventioner på minst 25 miljoner kronor. Flygplatsen har sedan den övertogs av kommunen 2012 gått med förlust. Lars Stjernkvist sade 2016 att det var en reguljärflyglinje från Norrköping som motiverade subventionen. Nu har den senaste i raden av reguljära flygbolag sluta flyga till Norrköping.

I Linköping finns en fungerande flygplats med en stabil reguljärflyglinje till Europa. Det finns inget logiskt skäl att Norrköping behöver en utrikeslinje. Det har motiverats med att företagen ”kräver” det. Men ska verkligen Norrköpingsborna via skattesedeln betala en del av välmående företags biljetter.

Men den stora frågan är: Behövs Norrköpings flygplats när vi har ett alternativ inom sex mil? Svaret brukar bli att vi också har charterflyg, ambulansflyg och taxiflyg. Men det kan inte betraktas som en kommunal angelägenhet att med låga landningsavgifter stödja charterflyg till soliga semesterorter. Den allt större medvetenheten om flygets effekt på klimatet spetsar också frågan. Ska kommunen aktivt subventionera flygets CO2 utsläpp. Ambulans- och taxiflyg kan utan problem använda Linköping airport.

Lars Stjernkvist, nu är det dags att tänka om. Varför leta efter ett nytt flygbolag som flyger en tid för att sedan lägga ner. Det är dags att fundera över om det till varje pris är värt att ha en förlusttyngd flygplats. Den aktuella kommunala ekonomin pekar på att det finns många alternativa möjligheter att använda pengarna bättre.