Insändare Våra styrande politiker och tjänstemän kämpar för att till varje pris kunna bygga stora lager.

Man tog efter stark opinion bort planerna på att förstöra Malmölandets fina åkrar. Men nu ger man sig på andra områden. Som Klinga och bland annat åkermark vid Arkösundsvägen. Områden som saknar möjlighet att frakta på järnväg. Detta leder till starkt ökad lastbilstrafik tvärs genom staden.

Lager ger ju jobb, menar politikerna. Man planerar inte för innovativ produktion eller tillverkning av produkter som är bra för en hållbar framtid. Nej, lager genererar i stället miljövidriga frakter med import för postorder. Packa, stuva, lagra och köra truck. Enkla enformiga jobb som inte ger några långsiktiga mervärden. Bara en hantering för ökad konsumtion av varor som vi oftast inte behöver. Och som körs ut och hämtas på överfulla butiker som är postombud. Mängder av kartonger tillverkade av vår skog går åt. Returer och byten – nya frakter och nya kartonger. Mera fin skog som behövs till mycket annat för en hållbar framtid fälls.

Vi ska ju minska utnyttjandet av jordens resurser. Vi ska minska konsumtion och tillämpa återbruk. Vi ska ju laga, inte lagra. Vi ska minska transporter. Vi ska minska beroendet av import av bland annat mat. Vi ska ha närodlat. Det är detta ni politiker ska uppmuntra till och verka för.

Då kan vi få förutsättningar för en hållbar framtid. Det klarar ju inte marknaden utan styrning. Man vill bara ha snabba vinster till lägsta pris. Och dessutom förstör man åkerjord för all framtid genom olämplig exploatering.

Kommunen lindar in sina planer i floskler som ”Vi utvecklar för produktionsområde”, när man i själva verket tar bort matproduktion och i stället fyller ut med stenkross och asfalt.

Jordbruksmark är en ändlig resurs som kommer att vara ovärderlig för jordens befolkning. Särskilt nu med oro i världen, klimatkris och ökade havsnivåer som minskar odlingsbara områden. Våra åkermarker är skyddade enligt lag. Jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. (Miljöbalken 1998:808)

Och lager med lågprisimport är absolut inte viktigare än matproduktion! Det bör alla förstå. Även folkvalda politiker oavsett politisk färg.