Insändare Svar till "Demokratiskt sinnad medborgare"

Initiativet till ett medborgarkontor i Valdemarsvik kom i början av 2017. Härefter har innehåll, omfattning, resursåtgång och effekter av ett sådant kontor utretts. Det politiska beslutet om etablerandet av ett medborgarkontor med sannolik placering I Funkishuset togs i kommunstyrelsen den 8 januari i år.

I Funkishuset finns idag ett antal kommunala verksamheter. Biblioteket ligger i bottenplan mitt i byggnaden, i anslutning till huvudentrén. Det kunde vara en lämplig ingång även till ett medborgarkontor.

Med tanke på att bibliotekets kontorslokaler – dock inte det offentliga biblioteksrummet! – skulle behöva omdisponeras med ett sådant förslag, hade kommunchef och sektorchef ett inledande möte på plats med personalen och beskrev planerna. Härefter har projektledaren, fastighetschefen och företrädare från en arkitektfirma träffat bibliotekspersonalen vid flera tillfällen.

Behovet av arbetsplatser har lett till att den yta som behövs för att rymma kontorsdel för både bibliotek och medborgarkontor har behövt utvidgas. Därför behöver viss råyta i bottenplan göras i ordning. Vid det senaste besöket med arkitekt på plats deltog hela personalgruppen för biblioteket. Personalen kom med förslag på hur den skulle kunna nyttjas och hur nya stråk skulle kunna skapas med anslutning direkt till det offentliga biblioteksrummet.

Inget slutgiltigt beslut är idag taget i lokaliseringsfrågan. Det förslag som ventileras mellan alla berörda parter inklusive bibliotekspersonalen är en viss omdisponering av yta, som framför allt berör bibliotekets kontorsdel. Nu fortsätter förankringsprocessen. Självfallet beaktas bibliotekets behov och självfallet ska den idag mycket välfungerande och välrenommerade biblioteksverksamheten inklusive utställningslokal upprätthållas.