Många saker som är svåra att förstå

28 januari 2019 05:00

Troligen har jag blivit en grinig gubbe men det är vissa saker som jag inte förstår så därför ... ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Vissa saker har jag för närvarande släppt trots att jag inte förstår, som exempelvis:

- Varför sitter man inte på en parkbänk som jag trodde var brukligt. Nämligen att man inte ska ha fötterna på bänken och rumpan på ryggstödet. Blir inte bänken smutsig då?

- Och hur kan man köpa dyra byxor som är sönderklippta bara för att det anses modernt att knäskålarna syns. Fryser man inte?

- Varför kan personer inte svara med ”jag tycker”, ”jag borde” istället för ”Man tycker, man borde osv. I nio fall av tio svarar folk med "man" istället för att skicka så kallat jag-budskap!?

Mycket viktigare saker som jag inte förstår och inte heller kan släppa är, varför:

- Har vi inte en myndighet ansvarig för vården utan tjugo landsting? Det betyder att medborgare i Sverige behandlas olika beroende på var man bor. Olika långa väntetider samt att kostnaderna för besök hos vården och läkemedel också varierar!?

- Ger man tjänstemän och politiker som missköter sig hög lön under lång tid!? Det borde väl vara tvärtom – att man blir av med sin lön!

- Ska pensionärer betala mer i skatt än löntagare?

- Kan vi inte ha obligatoriskt donationsregister? Donation borde vara obligatorisk och om man vill avstå så måste man begära detta!

- Ville Sverige bli det sista landet inom EU att förbjuda bilkörning med mobil i handen?

- Ville inte Skolverket att det ska vara tillåtet med skoluniform?

- Höjer vi inte priset på tobaksprodukter med flera hundra procent? Då kanske vi får fler icke-rökare och slipper betala sjukvård för de som rökt och tar stora sjukresurser.

- Kan vi inte lagstifta om hjälmtvång vid cykelåkning? Att slå huvudet i blir oftast en ”dyr historia” för den drabbade och för sjukvården.

- ”Finns man bara” om man finns på Facebook.

Gert

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!