Man måste pröva för att få prova

22 augusti 2019 04:00

Måndagen den 12/8 publicerades en debattartikel underskriven av Kikki Liljeblad (Utbildningsnämndens ordförande) och Lars Stjernkvist (Kommunstyrelsens ordförande). Debattartikeln hade titeln ”Vi måste våga prova” och lyfter debattörernas iver att Norrköping måste agera som en kreativ kommun som går i bräschen och vågar prova nya idéer.

Denna avsikt är naturligtvis lovvärd. En kreativ arbetsmiljö med högt i tak gynnar många arbetsplatser. Andra arbetsplatser gynnas av struktur, ordning samt respekt för samhällets lagar.

I debattartikeln försvaras de så omtalade digitala armbanden, som är tänkta att användas på förskolebarn. Kikki och Lars presenterar nu användandet av armbanden som ett forskningsprojekt. De viker ett helt stycke i artikeln för att prata om hur viktigt det är med forskning och att man inte ska banna allt som är nytt och oprövat. Men i det här läget kan jag bara be om att kommunledningen besinnar sig.

Alla som befunnit sig i närheten av korrekt utförda forskningsprojekt vet att det krävs mer än goda idéer och intentioner för att driva dem. Att genomföra riktiga forskningsprojekt kräver noggrann planering, tid och resurser. När ett forskningsprojekt är färdigt publiceras fynden i en vetenskaplig tidskrift. Både under publiceringsprocessen och efter publikation kan projektet få kritik, positiv såväl som negativ. Denna granskning är en del av forskningens fundament.

En annan orubblig hörnsten inom forskningen är att varje forskningsprojekt måste ha godkänd etikprövning. Detta grundläggande steg måste alltid vara uppfyllt innan ett forskningsprojekt startar. På Etikprövningsmyndighetens hemsida står att läsa: ”Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter? Då behöver du först skicka in en ansökan om etikprövning via ansökningssystemet Prisma”.

Gör om, gör rätt! Använd er av möjligheten till att göra etikprövning innan projekt lanseras hals över huvud. Planera och diskutera frågeställningar noga innan projekten lämnar idéstadiet. Låt en hög etisk medvetenhet genomsyra kommunpolitiken och styrningen av kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anonym