INSÄNDARE SVAR TILL ANNA ­LINDELÖW MANNHEIMER, NT DEBATT 15/2

”Den offentliga maten bör ses som ett hälsoverktyg och en utbildningsinsats”, skriver Anna Lindelöw Mannheimer från föreningen Frisk mat. Norrköpings kommuns riktlinje för kostverksamhet fastslår att kommunen genom måltiden ska främja hälsa och förebygga kostrelaterade problem som hjärt-, kärlsjukdomar, övervikt, fetma eller undernäringen och därigenom minska risken för ohälsa.

Maten som vi serverar är näringsriktig och följer Livsmedelverkets rekommendationer för bra måltider i skolan och äldreomsorgen. Dessutom finns alltid möjligheten att välja vegetariskt och alla matsalar erbjuder välfyllda salladsbufféer. Kommunen tar stor hänsyn till matens ursprung och i så stor utsträckning som möjligt lagas all mat från grunden. Många kommunala kök bakar till exempel sitt eget bröd, och det bröd som upphandlas är till stor del osötat fullkornsbröd.

Ambitionen inom skolan är att maten ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos elever i alla åldrar. Inga söta drycker eller saftsoppor serveras i förskolan och skolan. Inom äldreomsorgen är däremot behovet av energi- och näringstät mat ofta stort, och för att förebygga undernäring förekommer ibland sötade måltidsdrycker, desserter och mellanmål. Måltiderna ska bidra till välbefinnande och god hälsa.

Maten som serveras i Norrköpings kommun ses absolut som ett nödvändigt verktyg i det hälsofrämjande arbetet hos unga och gamla. Samtidigt är det viktigt att se måltiden som en helhet, där näringen, energin och matens ursprung är en viktig del – den sociala samvaron och livskvaliteten en annan.