Målet är att göra det bästa för barnen

Svar på "Bristfällig information när avdelning stängs":

En av de viktigaste uppgifterna för oss politiker, oavsett partitillhörighet, är att använda skattebetalarnas pengar så klokt som möjligt. Sedan kan vi så klart ha olika åsikter om vad som anses klokt, men de beslut som tas, tas alltid utifrån målsättningen att göra det bästa för alla barn och unga inom kommunen och att använda dessa medel på bästa möjliga sätt. Att betala för halvtomma lokaler är enligt mig inte ett klokt sätt att använda skattepengar på. Min åsikt är att de gör betydligt större nytta om de läggs på personal som arbetar med barnen.

Med det sagt förstår jag självklart att förändringar skapar många frågor, och att man inte alltid kan vara eniga om vad som är det bästa i olika situationer. I det här fallet har vi tagit hänsyn till barnens bästa utifrån att resurserna ska samlas närmast barnen så att verksamheten bibehåller en hög kvalitet med bra personaltäthet, trygghet och god undervisning. De resurser som frigörs i form av anpassningar av lokalerna kan läggas på just detta. Exakt hur förändringar görs inom varje område beslutas av ansvarig rektor. Paviljonger ska dock redan från början alltid ses som en tillfällig lösning tills dess att fasta lokaler finns tillgängliga.

 

Runt om i Norrköping har vi just nu lediga förskoleplatser. Det byggs också nya förskolor vilket påverkar antalet platser och behovet av att ha kvar de tillfälliga paviljonglösningarna. Om anpassningar av lokalerna inte skulle göras när barnantalet förändras, påverkas på sikt förutsättningar för att kunna bibehålla hög kvalitet i form av personaltäthet och inom den pedagogiska verksamheten. 

Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden, Norrköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa