Liberalerna vill inte ha det lite lagom

11 maj 2019 04:00

Under de senaste åren har miljö- och klimatfrågan fått allt större fokus. Men trots att svenskarna är mycket oroliga för miljöförstöring och klimatproblem står frågan inte högst på den politiska agendan. Detta vill vi ändra på. Vi Liberaler har ett gediget miljöprogram utarbetat med åtgärder både på lokal och global nivå.

I kommunen måste vi verka för mer hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster.

På nationell nivå är hållbara transporter av högsta prioritet. Men för att rädda klimatet och miljön krävs mer av internationellt samarbete. Utsläpp och miljöproblematik stannar inte vid gränserna, och då måste politiken följa med.

Liberalerna säger JA till Europa när andra partier tvekar, klagar eller vill ha det lite lagom. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. För det duger inte att jobba ihop lite lagom om vi ska lösa de riktigt stora frågorna. Det finns nämligen inget lagom med miljöproblemen och klimatkrisen. Vi måste använda alla metoder som finns och våga ge EU mer muskler för att fatta nödvändiga beslut. Vi måste göra mer! Om du ta miljöfrågorna på allvar ska du rösta på Liberalerna i vårens val till europaparlamentet den 26 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Wåtz, Ellen Friberg, Inga-lill Östlund För Liberalerna i Söderköping