Insändare Sträckor med spårburen trafik är ett dyrt projekt, därför har Norrköping bara två linjer som effektivt och miljövänligt komplement till de olika stadsbusslinjerna.

Även om bussarna går på biogas eller biodiesel (HVO 100) så kan man mycket enkelt och kostnadseffektivt omvandla hela innerstadstrafiken att gå på luftburen el, vilket är det överlägset bästa. Sverige har gott om egen elektrisk energi och utsläppet blir noll.

Detta system har redan använts i snart ett sekel i storstäder – San Fransisco startade sin första elbusslinje 1935. Den bygger DC 600 volt med dubbla luftburna poler och kräver inga batterier. Dessa så kallade trolley-bussar kan naturligtvis också inkluderas med antingen batterikapacitet eller superkapacitorer som ger den energi som behövs för korta avstånd utan kontakt.

Bussarna kan köras som helt vanliga bussar men är i dagsläget lite dyrare i inköp än konventionella bussar. Vad som alltså skiljer detta system från spårvagnarnas elsystem är att bägge polerna är ”overhead” det vill säga luftburna. Men att montera kontaktledning för buss är ju extremt billigt, så med Sveriges låga elpriser är konceptet en vinnande modell. Den skulle definitivt sätta Norrköping på kartan som föregångare gällande miljövänlig urban kollektivtrafik och infrastruktur.