INSÄNDARE Det var en gång en politiker som sa till sitt lands befolkning : Öppna era hjärtan! Därför säger jag nu till er politiker: Öppna era hjärtan för de handikappade barnen, ungdomarna och deras föräldrar! De som får kämpa så hårt för något som egentligen finns lagstadgat. Ni säger ofta att Sverige är ett rikt land, därför är det ynkligt, att landet inte kan ta hand om de handikappade barnen och ungdomarna på ett tryggt och värdigt sätt. Hur svårt kan det vara?

Försök att sätta er in i den sorg som drabbar föräldrarna, när de inser att deras efterlängtade älskade barn för alltid behöver hjälp av föräldrarna själva, och av samhället för att kunna leva ett

värdigt liv. Det går hyggligt så länge föräldrarna kämpar för dem, och för deras talan. Tänk även på detta när assistenternas vara eller icke vara ska diskuteras i framtiden. Dessa personer gör ett fantastiskt arbete.

När jag ser hur politiker agerar, undrar jag :Har ni aldrig haft någon handikappad, sjuk eller gammal person i er omedelbara närhet? Eller får ni alltid all hjälp som behövs enkelt och lätt, så att ni inte förstår hur mycket så kallade vanliga människor måste kämpa för att få sin rätt tillgodosedd. Tänk också på att alla skattesänkningar ni föreslår drabbar de människor som jag ovan beskrivit hårdast. En önskan nu under det nya året är att politiker blir lika omtänksamma, glada och generösa som de handikappade många gånger är mot sina medmänniskor. Alla som lever nära en person med handikapp, vet hur mycket glädje de ger, och hur mycket kraft vi får av dem.