Kungsgatan är redan hårt trafikbelastad

3 september 2019 14:50

Angående ”Dåligt beslut att stänga av Kungsgatan”, NT 31/8.

Jag kan inte annat än att hålla med ”Boende på Kungsgatan”. Att förlägga cruisingen på en gata som Kungsgatan är, precis som insändaren påpekar, ogenomtänkt.

Kungsgatan är en genomfartsled med ständig trafik i stort sett dygnet runt. Det finns inget behov av att förstärka den ytterligare genom att tillåta bensinslukande och mullrande bilar att ockupera gatan under nio timmar. Ett flertal av dessa bilar parkerar även på sidogatorna för att ”pysslas om” och för att förstärka ”njutningen” sker en och annan burn out.

Avgaser tränger in i lägenheten, även om fönster och balkongdörrar är stängda.

Det som också pekar på att beslutet inte är genomtänkt är att polisen lämnar över till privatpersoner att bemanna korsningar som en trafikpolis och dirigera trafiken efter eget huvud.

Jag förstår att cruisingen tilltalar motorintresserade både i bil och som åskådare, men den bör ske någon annanstans än på den redan trafikbelastade Kungsgatan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Margareta