Kungens enda utväg

4 november 2019 04:00

Angående Akademiens försök att försköna tragikomiska", NT 24/10.

Instämmer till fullo med synpunkterna på Svenska Akademien som framfördes av Armin Musaefendic. Skamfläcken på Akademien är inte bara svår utan syns snarast omöjlig att reparera inom överskådlig tid. Akademien kan svårligen nu annullera pristagare men för framtiden måste åtgärder snarast vidtagas. Kung Karl XVI Gustaf är Svenska Akademiens höge beskyddare och är därmed självklart ytterst ansvarig. Det är generande för den "höge beskyddaren" att Svenska Akademien under mycket lång tid fått tillämpa sin egen ordning och privata regler (läs suspekta privilegier) utan invändningar och insyn.

Det är på tiden, efter vad som uppdagats under de sista årens händelser i Svenska Akademien, att kungamakten tillses vara strikt symbolisk. Vissa privilegier och även märkliga skyldigheter syns uppenbarligen vara "överhoppade" i regeringsformen och måste revideras. Den höge beskyddaren av Akademien kung Karl XVI Gustaf måste naturligtvis snarast annullera Gustav III:s nu helt otidsenliga påfund och som konsekvens snarast upplösa Svenska Akademien. Middag kan medlemmarna äta på egen bekostnad. Ordbok med fler göromål sköts bättre av utbildade lingvister och hur Nobelpriset i litteratur administreras är Nobelstiftelsens ansvar.

Nobelpriset kan stå på egna ben!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf A Söderköping