INSÄNDARE Läser om bryggan i Strömmen som nu byggs. (NT 26/2). Budgeterad till 8,5 miljoner kronor, vilket naturligtvis inte kommer att räcka. Tänker då hur det ser ut i mitt närområde, Krokek, där pengabrist gör att alla satsningar helt uteblir.

Kvarnbryggan som rasade för många år sedan finns inga pengar till. Bro över bäck mellan bostadsområden som vi läste om för någon månad sedan ersattes med några plankor, något mer finns inte pengar till.

I julas kunde vi gå på en väldigt kort ljuspromenad då ljusbelysningen fungerade i ett av fem träd i ”centrum”. En gran hade vi också, inte som granarna inne i Norrköping dock, när jag såg granen vid Söder tull imponerades jag av den skattekraft som verkar finnas i Norrköping. När jag tänker efter så har vi väl knappast någon kommunal service alls som inte är avgiftsfinansierad?

Vi lever med barackskolor (kalla det inte paviljonger), slukhål i vägar och ytor, utebliven skötsel av grönytor etc.

Det känns som vi på landsbygden är någon sorts skatteboskap medan det i andra områden hålls röstboskap som skall säkra makten och i mitten (centrum) finns det någon sorts kultur/ politikerelit som skall sitta i nån skattefinansierad champagnebar och skåla och skratta år oss.