INSÄNDARE Vi undertecknare är två numera pensionerade rektorer som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av att leda skolor i Finspångs kommun. Vi har under åren mött och arbetat med ett antal olika utbildningschefer. I ärlighetens namn har de varit av varierande kompetens och duglighet, där några varit framgångsrika och mött respekt medan andra kan förbigås med tystnad. Ett gemensamt drag för de framgångsrika har varit kompetens, tydlighet och struktur, samt haft en idé om att utveckla skolan i kommunen.

I utbildningschefens roll ingår också att tillsammans med rektorer gemensamt leda skolan mot uppsatta mål enligt läroplanens skrivning. I en politiskt styrd organisation som kommunen är skall även utbildningschefen ge underlag till kommande politiska beslut, beslut som utvecklar skolan vidare.

Det är med förvåning vi nu läser att Kristina Lohman med omedelbar verkan tvingas lämna sin tjänst som utbildningschef. Även om vi idag lämnat skolans arbete aktivt, har vi fortsatt intresse för utbildningsfrågor och önskar naturligtvis att kommunens skolor skall utvecklas positivt. Det är just en positiv utveckling vi ser idag. Ett par exempel: Betygsmedelvärde har förbättrats påtagligt. Problem som tidigare funnits på ett par rektorsområden har under Kristina Lohmans ledning avhjälpts och idag pågår gott skolarbete både för elever och lärare.

Med den information vi har idag som kommer från olika håll ser vi en utbildningsverksamhet som går åt rätt håll. Äntligen finns en organisation som med tydlighet, struktur och vilja kan fortsätta utveckla skolan.Där finns (fanns) Kristina Lohman som den drivande centrala personen.

Kristina Lohman är en stark, kompetent ledare. Är hon en för stark ledare för kommunens politiska ledning och tjänstemannagrupp? Vad ger det för bild av kommunen när nya chefstjänster skall rekryteras? Vilken typ av ledare vill kommunen ha? Vi kunde nyligen läsa att Finspångs kommun söker kvinnliga chefer. Hur går det ihop med uppsägningen av Kristina Lohman?