Jobb ska ge hållbara effekter

10 maj 2019 04:00

I NT skrev jag 30/4 att enkla jobb i lager inte har några mervärden. Den insändaren har senare kommenterats positivt av W. Corbelius och 8/6 av ”Arbete åt alla” samt av Pia Berglund (C), då mera ifrågasättande.

Med mervärden menar jag att jobben ska ge hållbara och för jordens framtid bra effekter. Det gör inte näthandel med lågprisimport! Det sliter hårt på vårt enda, sedan länge helt utarmade, jordklot. Där en miljon arter är starkt utrotningshotade. Där livsviktiga bin och fiskarna dör. Där odlingsbar mark blir en stor bristvara.

Bra mervärden ger knappast att packa kartonger och köra truck och lasta varor.

Däremot inser forskare att naturvård behövs. Våtmarker ska restaureras som hjälp i klimatkrisen. Skogar gallras varsamt och dess produkter nyttjas smart och miljövänligt. Plastskräp ska städas ur haven. Parker ska skötas. Parkbänkar lagas. Närodlade grönsaker med skötsel behövs i framtiden. Assistenter med enklare jobb kan ordnas som ger positiva effekter. Inom vård, omsorg, byggbranschen och turistnäringen. Självklart under bra handledning av utbildade mentorer. Men att bygga lager för import som fraktas med flyg eller lika miljövidriga fartyg, bara för att de kan ge en del enkla lagerjobb, är ju fullständigt vansinne.

Att ge hållbara förutsättningar för framtiden och våra barnbarn är politikernas absoluta huvuduppgift. Det klarar vi inte själva. Och inte marknaden. Odla mat, bygg broar (en vacker ny Femöresbro) men inte lager.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Wennerblad