Jag tar gärna emot förslag

2 oktober 2019 04:00

Svar på insändare och debattartiklar om bortförda barn.

Denna insändarsida har vid ett flertal tillfällen levererat artiklar gällande det arbete med bortförda barn som jag i egenskap av skolkommunalråd initierat. Det är bra att detta arbete och denna fråga väcker debatt. Det är min tanke. Flera insändare har varit kritiska, vilket så klart är helt OK, men få av dem har levererat några förslag på vad som bör göras i stället. Det är synd tycker jag.

Det saknas 24 barn i Norrköpings skolor efter sommaren, 24 barn som vi inte riktigt vet vart de har tagit vägen. Anmälningar och efterfrågningar har gjorts men dessa barn är de facto borta från Norrköping och skolan. Anledningarna till att barnen saknas kan vara flera. Det kan handla om att familjen flyttat och registren helt enkelt inte hängt med. Dessa barn bor antagligen någon annanstans och fortsätter sin skolgång i en annan kommun. Här måste åtgärden bli att ha bättre samordning mellan olika system.

Men siffran innehåller också barn som har skickats iväg utomlands för att könsstympas, giftas bort eller för att gå på ”uppfostringsläger”. Det är helt oacceptabelt. Min ambition är att 24 barn ska bli noll. Hur vi ska nå dit vet jag inte och därför har jag initierat detta breda arbete där jag vill samla många olika kompetenser, som vet mycket om sin del, men där vi behöver bli bättre på att samordna och hitta gemensamma lösningar. Allt med målet "24 barn ska bli noll".

Många verkar ha hakat upp sig på förslaget om att utdela viten. Det var som sagt ett förslag och jag tar mer än gärna emot andra, bättre förslag. Tanken är självklart inte att enbart utdela straff i efterhand. Det förstår jag också att det inte kommer ha någon effekt. Min tanke var att vitet skulle vara så pass högt att det verkar avskräckande och därmed förebyggande. Om mina idéer uppfattas som dåliga tar jag tacksamt emot andra som kan bidra till en lösning.

Jag hoppas att vi kan lägga det politiska spelet åt sidan och tillsammans fokusera på dessa barn och vilka åtgärder som behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kikki Liljeblad (S) Kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor