HBTQ-äldres rätt till tryggt boende

17 maj 2019 04:00

Sexualitet och kön handlar om identitet, om vilka vi är och hur vi lever. Våra HBTQ-äldre (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer) har genomlevt en tid då homosexualitet var sjukdomsstämplat. Vi vet att många som tidigare varit öppna med sin sexualitet går tillbaka in i garderoben när de flyttar in på äldreboenden. För att undvika oförståelse och fördomar gömmer de bilder på kärlekar och duckar frågor kring familj. Bland äldre transpersoner finns en rädsla att inte få vara sig själva. Allmänna äldreboenden lyckas inte skapa den grundläggande tryggheten var och en har rätt till.

En del menar att det skadar mer än hjälper att skapa boenden med särskild inriktning mot HBTQ. Vi håller inte med. Forskning visar att särskilda boenden leder till att HBTQ-äldre får ett större socialt sammanhang och skapar meningsfulla relationer. För snart sex år sedan öppnades Regnbågen, ett äldreboende med HBT-profil i Stockholm. De som har valt att bo där vittnar om hur viktigt det särskilda boendet är. Trots ett starkt intresse har vi inte kommit längre än att Regnbågen är det enda boendet i sitt slag. Vi saknar utrymmen i samhället där äldre HBTQ-personer, med och utan assistansbehov, kan leva fullt ut.

Risken finns visserligen att separata aktiviteter och boenden – med syfte att skapa trygga rum – bidrar till ökad segregation. Det kan kännas kontraproduktivt att de som har kämpat för sin rätt att vara med på lika villkor ska dra sig undan. Men alla måste få vila från att ständigt behöva försvara och förklara sig själva. Det är en mänsklig rättighet att få ha ett privat- och familjeliv, och när vi inte kan garantera det på allmänna äldreboenden måste det finnas alternativ.

Givetvis ska vi parallellt arbeta mot diskriminering och för breddade normer, där flera kan ingå. Samtliga äldreboenden i kommunal regi måste göras trygga för HBTQ-personer, exempelvis genom samarbete med lokala HBTQ-aktörer eller en anti-diskrimineringsbyrå. Enligt RFSL, som erbjuder HBTQ-certifiering för olika verksamheter, finns i nuläget få HBTQ-certifierade äldreboenden.

Fram tills dess att samhället har kommit till rätta med diskriminering och stigmatisering måste det finnas trygga alternativ för äldre HBTQ-personer. Därför vill vi uppmana kommuner att underlätta för de som vill bilda hyresrättsföreningar specifikt för de som identifierar som HBTQ. Alla som har tvingats leva marginaliserade och förtryckta ska få ett sammanhang där de är självskrivna. De ska få uppleva det som många av oss tar för givet – att vara norm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Byrån mot diskriminering i Östergötland Sandra Isaksson Ordförande Miriam King Utbildare