Gynekologi på VC brukar fungera väl

11 april 2019 04:00

Till att börja med vill vi beklaga dina dåliga erfarenheter i samband med att du själv sökte vård, även om de ligger en bit bakåt i tiden. Som patient ska man kunna känna sig trygg i att man får en korrekt bedömning och behandling för sitt tillstånd oavsett vilken ingången till hälso- och sjukvården är.

För att kunna arbeta mer enhetligt beslutade primärvården och kvinnosjukvården 2015 att vårdcentralerna i Region Östergötland ska kunna ta emot kvinnor som söker vård för lättare gynekologiska åkommor. Många vårdcentraler i fler olika län inklusive Östergötland arbetar redan i dag på detta sätt och erfarenheterna är att det fungerar väl. Läkarna i primärvården är specialister i allmänmedicin, vilket innebär att de har en bred grundläggande kompetens inom många olika sjukdomsområden, däribland primärvårdsgynekologi. Den har kompletterats med fortbildning för de medarbetare som inte arbetat med gynekologiska undersökningar. Vid behov kommer vårdcentralen att remittera vidare till specialistklinik. Precis som förut kan kvinnor också söka gynekologisk vård på privata mottagningar och då gäller vanlig patientavgift. Preventivmedelsrådgivning och graviditetsrelaterade frågor hanteras på Kvinnohälsan och den som är under 25 år kan söka gynekologisk vård på ungdomsmottagningen. Målet är att alla kvinnor i länet ska garanteras ett snabbt och kvalificerat omhändertagande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mara Kosovic Produktionsenhetschef Primärvårdscentrum Region Östergötland Elisabeth Kristiansen Produktionsenhetschef Barn- och kvinnocentrum Region Östergötland