Gör det värt att jobba jobba oregelbundet

2014 började jag jobba som nattsköterska på en vårdavdelning på Vrinnevisjukhuset.

Jag fick då 2 500 kronor/månad i tillägg för konstant natt, vilket innebar att jag kunde jobba 90 procent natt och ändå få heltidslön. Hälsan hann dock ifatt när kroppen började säga ifrån. Nedstämdhet, trötthet och en kropp i uppror sa nej till nattarbete. 

Sen tog det inte lång tid innan region Östergötland bestämde att vi inte skulle få ha kvar vårt nattillägg, utan i stället skulle all personal inom 24/7-vården få en bonus två gånger om året. Denna bonus baserades på den obekväma arbetstid du jobbade och innebar att vi i 24/7-vården fick mer i plånboken även om vi inte jobbade konstant natt. Jag sa redan då att det bara var ett sätt för regionen att få bort alla ”orättvisa” tillägg. Vad har hänt nu? Region Östergötland tar bort vår bonus till förmån för att satsa på extra yrkesskickliga. Vårdförbundet gick ut hårt med att det skulle vara ”10 000 kronor extra på tre år” för de särskilt yrkesskickliga. I realiteten handlar det om i mitt fall att jag får cirka 300 kronor/månad extra utöver den normala löneökningen, om jag med mina (endast) åtta år anses som särskilt yrkesskicklig. 

Detta innebär att det nu inte finns någon ekonomisk anledning att arbeta i slutenvården, utan det regionen har att förlita sig på är sjuksköterskors good will och önskan att lära sig. Och handen på hjärtat, vem tycker att det är värt att jobba julaftonskvällen för 108 kronor i timmen extra? Eller en vanlig söndag där du får 55 kronor extra i timmen? Skulle jag ta jobb på Ica får jag 100 procent ob-tillägg för en söndag. För att få behålla oss i slutenvården är det dags att göra det värt att jobba oregelbundet. På riktigt. 
Sjuksköterska

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa