Framtida lösningar hjälper inte nu

18 januari 2019 04:00

SVAR TILL KIKKI LILJEBLAD OCH SOFIE LINDÉN, NT 10/1

Socialdemokraten Kikki Liljeblad och utbildningsdirektören Sofie Lindén gör gemensam sak och bemöter den oro som en mamma uttrycker för sin sons skolgång. De båda uttrycker sin förståelse för att kvartettens neddragningar påverkar enskilda individer negativt. Det är positivt att de äntligen erkänner att neddragningar har gjorts och att det har fått konsekvenser. Denna insikt kan vara början på ett omtag kring vilka resurser som kommunens skolor behöver för att kunna leva upp till skollagen. S, L, C och KD som styr Norrköping, har blockerat alla våra försök att få svar på den frågan. Därmed fanns inga underlag som beskrev konsekvenserna av de neddragningar de fyra partierna drev igenom.

Liljeblad och Lindén hoppas att en framtida organisation för elever som behöver extraordinära åtgärder ska tillgodose de behov som uppkommer. Detta resonemang är anmärkningsvärt; framtida lösningar hjälper inte de elever som finns i skolorna idag. Borde inte kommunen fortsatt erbjuda relevant stöd även under en omorganisation? Hur hade vi Norrköpingsbor reagerat om Regionen stängt ned akuten på VIN i samband med att avdelningen byggdes om? Jag vill påstå att de flesta av oss hade protesterat högljutt.

Liljeblad och Lindén påpekar att det är upp till varje rektor att besluta om sin bemanning. Det är att förenkla situationen i skolorna eftersom varje rektor måste anpassa personalstyrkan efter den kommunala plånboken – inte efter de faktiska behoven. Jag är förvånad över att Lindén ställer sig bakom det resonemanget och tolkar det som att hon då inte delar lärarnas eller föräldrarnas verklighetsbeskrivning. Utifrån det undrar jag; vem i den kommunala utbildningsorganisationen företräder och belyser skolornas behov i diskussionen med oss politiker?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sophia Jarl (M) Oppositionsråd Norrköpings kommun