FNL-rörelsen hade en stor betydelse

22 januari 2019 05:00

I ledarkrönikan 9/1 framhåller Hans Stigsson året 1989 som ett historiskt märkesår utifrån den liberala revolution som detta år förde med sig bland annat murens fall. Han ställer detta i motsats till året 1968.Så långt håller jag med krönikören. Han säger dock ”68-vänsterns vurm för FNL”. Jag anser att han genom detta föringar betydelsen av den FNL-ledda opinionen.

1968 pågick vietnamkriget för fullt. FNL (Front National de Liberation) var den nationella gerillan i Sydvietnam och styrdes av Nordvietnam, det vill säga en kommunistisk rörelse per definition. Trots detta grundades FNL 1967 i Sverige.

Parollerna var ”USA ut ur Vietnam ” och ”Stöd Vietnam på dess egna villkor”. Den svenska FNL-rörelsen växte i takt med att USA:s övergrepp på den vietnamesiska befolkningen klart framgick av rapporter i tv och andra media. Övergrepp förekom från båda parter i kriget men USA utförde urskillningslösa bombningar och utsatte befolkningen också för så kallad avlövningsmedel, skadliga för såväl vegetation som människor.

Allt fler kunde ställa sig bakom dessa paroller och FNL-rörelsen samlade personer med olika politiska uppfattningar. Det hela växte till en av de största folkrörelserna på sin tid. Det väsentliga i manifestationerna var att få slut på kriget så fort som möjligt. Först 1975 lämnade de amerikanska soldaterna Vietnam. Fred slöts med USA och Sydvietnam som förlorare och Nordvietnam som segrare. Landet var inte längre delat.

Vietnam är fortfarande ett fattigt land och utgör en totalitär kommunistisk enpartistat, vilket är att beklaga, men fred råder och landet är öppet för turism. Vietnam utövar inget militärt hot mot grannländerna. Uppskattningsvis 2–3 miljoner människor dödades under kriget, civilbefolkningen inräknad.

Min uppfattning är att en ledarskribent i NT bör vara så historiskt bevandrad att han inte avfärdar FNL-rörelsen som enbart en ”vurm” på vänsterkanten.

Sverker Eriksson

Svar:

Jo, FNL-rörelsen var en vurm – i Sverige. Däremot kan dess betydelse för Nordvietnams seger knappast överskattas. FNL grundades formellt 1960 i Sydvietnam – inte 1967 i Sverige – på order från Hanoi och det svenska engagemanget torde haft marginell betydelse för Vietnamkrigets utveckling. Oavsett om gamla svenska FNL-vurmare inbillar sig någonting annat.

Hans Stigsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!