En belastning för samhället

26 september 2019 04:05

Angående Axén (M) kallade sköterska parasti, NT 20/9.

Tack Gunnar Axén för att du fått mig att förstå vilka som är samhällets egoistiska parasiter. Det är naturligtvis undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare med fler, som har fräckheten att föreslå en något högre beskattning av de som har högsta inkomsterna. HM-familjen plockar ut 7,6 miljarder som man betalar 20 procent skatt på, du GA uppbär fortfarande efter fem år inkomstgaranti från åren som riksdagsman, vilket motsvarande drygt två undersköterskelöner.

Det inser man ju lätt att du Gunnar Axen, som PR-konsult och mottagare av inkomstgaranti från riksdagen är den empatiska lagspelare som samhället vilar på och som skapar tillväxt och välstånd, vad hade det här landet varit utan PR-konsulter. Att vårda sjuka, utbilda eller ta hand om gamla är naturligtvis bara en belastning för samhället.

Att du kan sjunka ner och bli så liten att du kallar en undersköterska för egoistisk parasit för att hon uttrycker en åsikt om rättvisan i nuvarande skattesystem är väl kanske inte alltför förvånande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Wahlström