INSÄNDARE SVAR TILL ”VÄRNA OM MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN” NT 7/2

I sin artikel ”Het debatt om bantad modersmålsundervisning” i NT 2019-01-30, återger Gun Stenehall en subjektiv bild av debatten i fullmäktige och vad motionen ”Effektivisering av modersmålsundervisning” handlar om. Jag förstår om Marianne Wiegert reagerar som hon gör, utifrån en sådan artikel. Därför vill jag, som har skrivit motionen berätta vad den handlar om. För att modersmålsundervisning ska erbjudas, enligt lag, krävs att minst fem elever ansöker om att läsa modersmålet. Detta följs inte av Norrköpings kommun som har många modersmålsgrupper med färre än fem elever. Detta innebär en självskapad kostnad på flera miljoner.

Motionen handlar om att effektivisera modersmålsundervisningen, genom att sträva efter att bilda lika stora grupper som vanliga klasser på ungefär 25 elever. För det vill jag att kommunen organiserar modersmålsundervisningen för alla kommunens elever, oavsett om de går i en fri- eller i en kommunal skola.

Jag föreslår att undervisningen sker efter den vanliga skoltiden, där modersmålslärarna väntar på eleverna i ändamålsenliga lokaler, som då är lediga. Leektionerna ska vara högst 60 minuter långa för alla och högst en gång per vecka. Ingen grupp med färre än fem elever ska förekomma, detta i enlighet med nuvarande lagstiftning.

Meningen med motionen är att minska kostnaderna, förbättra modersmålslärarnas arbetsvillkor och förbättra undervisningen.

Jag hävdar också att undervisningen av ett annat modersmål än svenska inte har någon påverkan på elevens skolgång. Detta med stöd av min egen erfarenhet och det som Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap i Lund säger: ”det är en ofta upprepad myt att vi bygger alla språk på vårt modersmål och att att vi alltid översätter från vårt första språk. Det finns inga studier som visar att andra- språket blir bättre om modersmålet är väl utvecklat”.

Jag håller med Marianne Wiegert om att modersmålet kan ha stor betydelse för elevens identitet och för elevens kontakt med sin ursprungliga kultur. Jag håller med om också att politikerna nog borde ha en lektion i ämnet modersmålsundervisning och hoppas att motionens fortsatta behandling kan bidra till det.