Det är inte kornas fel

7 oktober 2019 05:00

Det talas med all rätt mycket om jordens uppvärmning och hur det påverkar vårt klimat. Det som på senare tid har kommit upp är våra nötkreatur, där korna utpekas av veganer och miljöpartiet (MP) som de, som genom sitt utsläpp av metangas äventyrar jordens uppvärmning.

Det är märkligt, att dessa djur som vi har haft som en grundförsörjning av livsmedel i flera generationer plötsligt äventyrar vår planet. Det miljöarbete som våra bönder och kor medverkar till genom att hålla vårt landskap öppet och förhindrar att ängar blir igenväxta av sly och buskar talas det inte om, utan i stället, att vi ska äta mindre kött.

Det talas inte ett ord om det verkliga hotet: Befolkningsökningen på vår jord som hotar, att skog skövlas för att odla mer jordbruksprodukter utan den kontroll på kvalitet som det svenska jordbruket bidrar med. Ett exempel som jag har läst om är att en stat som 1960 hade 16 miljoner innevånare, i dag har 80 miljoner innevånare. Tyvärr är det tabu att tala om detta problem på grund av religiösa skäl eller seder och traditioner sedan flera generationer tillbaka. Då var många barn en trygghet för föräldrarna, eftersom många barn dog i tidig ålder. I dag är situationen helt annorlunda. Det är hög tid, att informera om vikten av, att på frivillig väg i många stater begränsa barnafödandet.

Det finns redan nu många föräldralösa barn som behöver tas om hand av oss andra. Vi behöver också höja blicken mot alla dessa utsläpp i världen, i hav och luften och genom vår teknik hjälpa till där det som mest behövs, i stället för som regeringen låta MP genom sina förslag beskatta oss vanliga medborgare. Det finns länder i Europa som i dag har så dålig luft och förorenat vatten, att man kan inte dricka det eller gå ut dagtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Ljunggren