Dålig tillgänglighet

17 januari 2018 04:00

Hur står det egentligen till med tillgängligheten i vår stad? Det frågar jag mig efter jag med rollator och en väninna var på stan. Flera affärer med ett till tre trappsteg vid entrédörren och ingen dörröppnare. Min väninna hjälpte mig, annars hade jag inte tagit mig in i dessa affärer

Vidare vänder jag mig emot att det i en del affärer är svårt att ta sig fram och ibland nästan omöjligt för alla hinder som står på golvet måste då ta omvägar. Så vill jag också nämna Hörsalsparken sedan den gjordes om. Ingen anordning, hiss eller annat för oss handikappade att ta oss ner till Gamla Rådstugugatan. Vi med rollator och rullstolar måste då ta omvägen via Repslagargatan för att komma ner.

I NT 26/8 stod att läsa om ett nytt gångstråk längs med strömmen mellan Bergsbron och Katscha. Den nya gångvägen är inte till för alla vid Bergsbron utan vi med olika hjälpmedel hänvisas till Kvarngatan för att nå utsiktsplatsen och gångvägen. Man blir både ledsen och frustrerad.

Får det vara så här? Nej, det får det inte. Tillgänglighet står att läsa om i PBL, Plan- och bygglagen, ALM, Tillgänglighet på allmänna platser,. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DL, diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet för handikappade räknas som diskriminering.

Vid Hörsalsparken och gångvägen vid Bergsbron har bristande tillgänglighet förklarats med tekniska svårigheter och det ekonomiska läget. Önskar nu svar angående ovan av person, som handhar tillgänglighetsfrågor. Vi har dock hört tillräckligt om tekniska svårigheter och ekonomi.

Efter detta vill jag ge en stor eloge till er, som gör vårt Norrköping så vackert med blommor, ljus och olika arrangemang.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anette med rollator