INSÄNDARE Sophia Jarl visade tydligt i NT 4/2 den tondövhet över brister, behov och politiska utmaningar som finns. Kommunens egna anlitade konsulter har vartannat år sedan 2013 ” varnat” för problemen med dåligt ledarskap och kommunens ”varumärke”. I Sveriges kommuners ranking ligger vi illa till när det gäller ekonomin, skolan och vård /omsorg. Det är dags att kvartetten slutar förvänta sig att mera resurser ska lösa dessa problemen. Trots extremt stora personella satsningar av anställda under tre år, en ökning med mer än 30 procent varav stor andel administratörer, syns inga förbättringar. Detta har gjort att vi idag har 80 personer anställda /1000 medborgare. Jämför med Linköpings 60 och Stockholm 40, enligt kommunernas bokslut.

Det är tid att se över hela verksamheten, hitta effektiva metoder och banta den stora byråkratin. I stället minskar man på ”operativ” personal bland annat elevassistenter. Framöver väntar lågkonjunktur och betydligt tuffare tider, därför är det ännu viktigare att reducera kostnaderna. Exempelvis. kommer staten fortsätta med nuvarande konstruktion av ”utjämningsbidraget” (ca 2 miljarder/år till kommunen)? Den stimulerar varken de mottagande eller givande kommunerna att vara aktsamma med skattemedel. Kommunen lånar också flera miljarder/år på kommande generationers ”konton”. Nu måste det till radikala och i vissa fall smärtsamma förbättringar. Förstå situationen i nutid och planera /agera för framtiden. Vi behöver modiga politiker som vågar driva förändringar och ha en helhetsbild på framtidens Norrköping. Kvartetten kan inte i kommunfullmäktige fortsätta att agera som om oppositionen är en fiende, utan måste börja betrakta den som en samtalspartner till bättre utveckling.