Bygglagen hotar

6 maj 2017 04:00

För en tid sedan röstade de övriga partierna igenom en lagändring som gör det möjligt att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder i upp till 15 år. Detta innebär i praktiken att bostäder kan placeras utanför ditt hus utan att kommunen behöver ta hänsyn till dig som blivande grannes enskilda intresse, vilket betyder att man helt åsidosätter allmänhetens inflytande.

Den här lagen är visserligen frivillig för kommuner, men då anvisningslagen tvingar dessa att ta emot asylsökande har de i praktiken inget annat val än att använda lagen om tillfälliga bygglov för att klara av statens asylanvisningar.

Då detta handlar om väldigt enkla bostäder som ska kunna flyttas efter 15 år finns det en risk för att det kommer att skapa fler segregerade och utsatta utanförskapsområden samt försämra närområdet de byggs i, då bostäderna enbart kommer stå där under en tillfällig period. Detta kommer inte att ge några som helst incitament för varken byggherren eller bovärden att investera i eller förbättra området, vilket kan leda till att hela bostadsområden förfaller.

Sverigedemokraterna anser att den skriande bostadsbristen först måste lösas genom ett nästintill totalstopp på asyl- och anhöriginvandringen, så att hjälpen istället kan fokuseras på närområdet där de allra flesta flyktingar befinner sig. Utöver det vill vi planera för ett långsiktigt byggande i stället för kostsamma nödlösningar med negativa konsekvenser för svenska folket. Sveriges ansvarslösa invandringspolitik kan inte gå före medborgarnas inflytande och behov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Hedlund (SD) Bostadspolitisk talesperson Jonas Andersson (SD) Vice distriktsordförande för Sverigedemokraterna Östergötland