Insändare Angående ”Farlig brygga vid statyn” (NT 17/4)

Säkerheten är en viktig fråga vid uppförandet av en ny utemiljö. Bryggan vid Grytstorget har utformats och byggts utifrån medborgardialogen under arbetet med Vision Industrilandskapet. Önskemålen från Norrköpingsborna omfattade fler vistelseplatser vid Strömmen där man till exempel kan äta sin lunch, sola och få bättre vattenkontakt.

Bryggan vid Grytstorget saknar delvis räcken eftersom själva syftet är att komma nära och uppleva vattnet. Bryggan har breda avsatser i flera nivåer vilket gör att man inte direkt kommer fram till bryggans kant. Avåkningsskydd finns längs alla kanter, samt livräddningsutrustning.

Det finns inga specifika regler gällande räcken vid vatten, utan det bedöms från fall till fall. Vid Grytstorget har vi tagit hänsyn till att det inte finns bostadshus eller lekmiljöer i närområdet, vilket gör att få barn vistas i området utan sina föräldrar. Generellt i staden finns det inte räcken mot Strömmen. Bryggan på motsatt sida i Universitetsparken, parkstråken i Strömparken och Kärleksparken, samt ett flertal av Norrköpings centrala kajer är utformade utan räcken. Detta är platser som är mycket uppskattade och ger oss en värdefull kontakt med Norrköpings unika vattenmiljöer.