Boutredningen i Valdemarsvik känns förlegad

Vi står inför en djup lågkonjunktur, kanske rent av en depression av tidigare okända dimensioner, och boutredningen som genomfördes i Valdemarsviks kommun för några år sedan känns väldigt förlegad.

25 mars 2020 05:00

Vi i Landsbygdspartiet Oberoende säger: gör om, gör rätt och anpassa mun efter matsäcken! Vi måste se till hela vår kommun och diskutera olika boendeformer för olika skeenden i livet. Trygghetsboende för yngre äldre, vård- och omsorgsboende för de äldsta och demensboende för de som gått in i den världen. 

Många vill bo hemma så länge som möjligt med stöd av hemtjänsten, men en omfattande individuell hemtjänst är dyr och en del kan känna sig isolerade i sina lägenheter och stugor och vill gärna komma in på trygghets- eller omsorgsboende där de kan få mer social stimulans. Har man bott tillsammans med sin partner under ett långt liv så är det då rimligt att man skall kunna få dela vardagen även de sista åren.

 

Ringgården behöver renoveras, men huvudman, driftsform, omfattning och ett rimligt kostnadstak bör åter diskuteras och genomlysas. Driftsformen kooperativ hyresrätt som är anpassad för aktiva människor mitt i livet känns konstruerad och på gränsen till lagens utmarker och inte helt naturlig för människor i livets slutskede.

Vammarhöjden bör fortsättningsvis inrymma vårdcentral, folktandvård och boende för multisjuka och svårt dementa. Det vore vansinnig kapitalförstöring att helt avveckla Vammarhöjden. Nytt trygghets- och omsorgsboende i centralorten bör kunna uppföras av privata fastighetsägare och drivas av kommunen eller av privata intressenter och placeras så centralt som möjligt, gärna på gamla Odalområdet.

Åldersro i Gryt fungerar väl och har ett attraktivt läge nära havet och bör kompletteras med trygghetsboende som kan locka nya invånare till kommunen. Att Gusum som en av kommunens två tätorter skall behålla sitt vård- och omsorgsboende är en självklarhet.

Landsbygdspartiet Oberoende, Valdemarsvik,

Anders Bockgård, Hans A Andersson, Stefan Kemle, Måns Holmqvist, Carl Enar Andersson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa