Behåll hållplatsen längs Gråbergsgatan

Svar på "Tänk om, snälla Östgötatrafiken" (19/3):

Håller helt med den insändare som ömmade för att vår hållplats vid Gråbergsgatan ska få vara kvar. Gatan är lång och har flera boende inåt gårdarna. Dessutom är det många gamla som nyttjar bussen för att åka till Vrinnevisjukhuset, för eget behov eller för att besöka någon. Att då gå "baklänges" till Kättsättersgatan är inget alternativ! 

Tänk om, Östgötatrafiken!

Birgitta Fraenki

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa