Begränsa inte resor i färdtjänsten

Neuroförbundets medlemmar beviljas färdtjänst för att de behöver aktiviteter. Kollektivtrafiken fungerar inte. Våra medlemmar blir beroende av särskild trafik för besök utanför bostaden.

Vi driver ett intensivt arbete med våra neurologiskt sjuka medlemmar om träning och kostvanor. Länsförbundet och regionen är en del av ett flerregions-projekt. Målet är att visa att intensiv träning ger resultat, till exempel bassängträning och styrketräning. Var och en bör ta ansvar för två pass/vecka hela året. En period om två–tre veckor/år, bör ske i samverkan med regionen. En stor grupp medlemmar har dåliga kostvanor, många borde flera dagar i veckan äta ett mål tillsammans med andra. Rådet får tvärstopp med föreslagna begränsningar.  

Träning: 16–18 resor. Mat: 50 resor/månad. 0 till frissan, apotek, inköp med mera.

 

Om en individ reser otroligt mycket, kan det finnas orsaker. Ensamhet eller problem som bör stöttas? Har kommunen varit i kontakt med de som reser oförklarligt mycket? Lyssnat om det finns orsaker till resorna som kan åtgärdas på annat sätt än begränsning för alla andra på sikt.

”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”:

Artikel 9 talar om tillgänglighet, på lika villkor, bland annat transporter för dem med funktionsnedsättning. 

Artikel 19 talar om rätten att leva självständigt, full inkludering och deltagande i samhället.

Artikel 20 talar om att underlätta personlig rörlighet för den med funktionsnedsättning på sätt och vid tid de själva väljer och till överkomlig kostnad.

 

Beslut om begränsning av antalet resor för dem som inte själva kan ta sig ur bostaden för aktivitet eller gemensamhet, isolerar vår medlemsgrupp ytterligare. Många får problem med hälsan och behöver mer omvårdnad av kommunen. 

Folkhälsomyndigheten har visat med projektet ”Onödig Ohälsa” att personer med rörelsefunktionsnedsättning har upp till tio gånger sämre hälsa än andra, en orsak är ensamhet och isolering. Det har inte blivit bättre.

Tänk om, tänk rätt, stryp inte rätt till ett friskare och aktivare liv, för våra medlemmar med funktionsnedsättning!

Marie Bager, Neuroförbundet Norrköping             

Fotnot. I morgon svarar enhetschefen för samhällsbetalda resor på samhällsbyggnadskontoret.       

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa