Insändare Norrköping kommer att få glädjas åt nya låglönejobb när det ska byggas ett nytt storlager vid Klinga. Det är tydligt att staden trampar på i gamla fotspår där vi en gång i tiden hade låglönejobb i textilindustrin och där vi nu ska fylla hyllor med varor.

Men det är ganska naturligt att mängdjobb bara kan ske i botten av näringslivspyramiden medan det i toppen tillförs ytterst få arbeten. Man kan då fråga sig om varför man ska satsa på högre utbildning när det aldrig kan bli mängdjobb i toppen?

Hyllfyllare kan man lite nedlåtande kalla Norrköpings största yrkeskår, vilket inkluderar lager- och handelsanställda och vilket även torde vara västvärldens dito. Är enkla arbeten Norrköpings framtid? Det rimmar illa med tanken om ett kunskapssamhälle där vi ska konkurrera med alltmer avancerad kunskap. Placering av lager i Norrköping är endast ett tecken på stadens geografiska läge och har ingenting att göra med att det finns ett universitet här. När kommer vi att få läsa om nya jobb som kan härledas till Campus Norrköping?