INSÄNDARE NT försöker göra en ”Uppdraggranskning” - journalisti angående svensk djurhållning. (Artikel 25/2,samt webb-tv).

Etologen Per Jensen stårför sanningen tillsammans med en djurrättsaktivist som i luvtröja och förvrängd röst talar om hur det står till i svensk djurhållning. NT:s ledare försöker senare till viss del släta över övertrampen men tycker ändå att lite halm kan vi väl kosta på grisarna. Han har också gått i fällan och inser inte att grisarna får halm, grisarna har knorr på svansen ( och svansarna kvar).

Per Jensen tycker det är problematiskt att de europeiska bönderna börjar komma ikapp Sverige. Jag tycker det är bra att kraven i EU ökar. Det gynnar svenska producenter, det blir en dyrare produktion för övriga också, men framförallt gynnar det djuren.

I artikeln hänvisas till filmer som djurrättsaktivister tagiti Östergötland, men det kan ha varit i Rumänien, Tyskland eller kanske i Sverige.

Vidare görs det en intervju med länsveterinären i Östergötland. Där insinueras att länsstyrelsen (LS) ochlantbruket skulle leva i

någon form av symbios. Jag hoppas verkligen att LS och de gröna näringarna har en samsyn på hur djurhållningen ska bedrivas, men

att NT försöker få oss att tro att LS skulle se mellan fingrarna på missförhållanden är att ta djurrättsaktivisternas ord i sin mun.

Sverige har en av världens hårdaste (bästa) djurskyddslagar.

Produktionen i Sverige har sjunkit i 25 år på bekostnad av import. Djurrättsaktivisternas agenda är att vi ska sluta äta kött. Det kommer inte att ske. Att då slå ner på en produktion som slår det mesta både vad gäller djurvälfärd, antibiotikaanvändning, salmonellafrihet och klimatpåverkan är att skjuta sig själv i foten. Avståndet mellan stad och land ökar, så även mellan produktion och konsumtion. Det ställer

krav på oss alla, inte minst journalister. Att då låta en anonym fundamentalist stå för sanningen är under all kritik. Ni är välkomna närhelst

ni vill till mig men då är det luvtröja av.

Greger Arvidsson

LRF Finspång

SVAR PÅ OVANSTÅENDE:

Det är säkert riktigt som du säger att avståndet mellan produktion och konsumtion har ökat när avståndet mellan stad och land blir allt större. Medias roll är att problematisera och lyfta komplexa frågor, som i det här fallet, svensk djurvård.

Klippen kommer från östgötska gårdar och reportaget handlar inte om gårdar som missköter sig. Utan vår mening med reportaget var

att lyfta hur svensk produktion ser ut, genom att belysa den ur flera olika vinklar på ett bra sätt där olika parter får komma till tals.

Maria Kustvik

onlinechef Östmedia