Allas olika värde

5 november 2019 03:59

I Sverige har inte alla som studerar CSN-berättigade utbildningar rätt till bidrag och lån. Man skiljer på människor, det finns en tydlig och osmaklig gränsdragning.

Om du bor i Sverige på grund av familjeanknytning och innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd har du inte rätt till varken bidrag eller lån om du studerar heltid.

Ett klassiskt exempel kan vara att du är samboende sedan två år tillbaka med en svensk medborgare, som i sin tur har betalat inkomstskatt under 30 år i Sverige. Det är inget man tar hänsyn till hos CSN utan du åsidosätts och får studera utan vare sig bidrag eller lån.

Om du däremot är flykting eller skyddsbehövande, alternativt anhörig till en person som har den klassificeringen, så har du full rätt till både bidrag och lån.

Jag och många fler vill se en förändring snarast. Oavsett vilken grupp du tillhör ska du ha rätt till bidrag och lån om du aktivt studerar på en utbildning som är CSN-berättigad.

Allas lika värde är ett begrepp som används flitigt både på regeringsnivå och i folkmun men det saknar all form av verklighetsförankring.

Fotnot: CSN arbetar på uppdrag av regeringen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
C