Vilseledande om djurhållning

Mat har gått från att vara en livsnödvändighet till att bli en del av ett personligt varumärke, ofta grundat mer på image och tyckande än på fakta.

2 mars 2016 04:00

Olika livsmedel sätts under lupp. Det är bra, men det krävs en nyansering av debatten. Allt vi äter påverkar miljön på något sätt.

På senare tid har forskare från Chalmers figurerat i klimatdebatten. I NT 23/2 kunde man läsa ett TT-reportage som ger en mycket skev bild. Genom att rycka ut siffror om djurens klimatpåverkan utan att beakta nettoeffekter av de permanenta naturbetesmarkerna eller gräsodlingarnas upptag av koldioxid hamnar djuren som vanligt i skottgluggen. Inte heller har man beaktat att de gräsätande djuren är en förutsättning för att vissa av våra miljömål överhuvudtaget ska kunna uppnås. Eller att djuren genom att äta vallen – gräsodlingen – som hanterar ogräs och ger oss gödsel, faktiskt är en förutsättning för en långsiktig ekologisk odling. Ambitioner om ökad eko-produktion kräver fler djur i Sverige, inte färre. Gräsätare är enda sättet att hålla markerna utanför de stora slättbygderna som öppna landskap och detta utgör hälften av Sveriges jordbruksmark. Alternativet till svensk gräsodling som används i svenskt mjölk- och nötköttsproduktion är inte grönsaksodling, utan igenväxta hag- och ängsmarker.

I artikeln kommer den intervjuade Chalmersforskaren till slutsatsen att det är bättre att ersätta mjölk och kött med sojaprodukter. I dag kan vi inte odla soja med rimlig skörd ens i den svenska slättbygden, än mindre i skogsbygderna. Med debatten i stuprör kommer man således till vilseledande slutsatser att det är bättre att äta något som kan ha odlats på före detta regnskogsmark eller på andra håll på jorden där vatten är en bristvara, än att äta produkter som baseras på vad det svenska landskapet kan leverera utifrån våra förutsättningar. Hela landskapet och inte bara de bördigaste jordarna i minoritet där vi kan odla grönsaker.

Vidare kan vi konstatera att det i samma artikel går att läsa i faktarutan att utsläpp för jordbruk och djur är 10 procent. 90 procent av klimatutsläppet kommer i det exemplet således inte från kossan, ändå är det kött och mjölk som pekas ut! Sifforna varierar beroende på beräkning och vem som gjort den, men vi kommer alltid till samma slutsats. Det är ökningen av förbränningen av fossila bränslen som skapar klimatproblem. Inte att vi håller djur i Sverige.

Ät gärna mindre kött genom att välja bort importerat kött och andra animalieprodukter och välj i stället svenskodlade vegetabilier. Gör du tvärtom och väljer bort det svenska köttet och köper vegetarisk kost från platser på jorden där vatten och åkermark är bristvara, bidrar du till ett ökat avtryck någon annanstans, att landskapet runt din sommarstuga förändras och din ekologiska dröm kommer allt längre bort!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Borring Regionordförande LRF Östergötland